Försäljning av allmännyttan

Skriftlig fråga 2007/08:1433 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 1 juli

Fråga

2007/08:1433 Försäljning av allmännyttan

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Av Stockholms läns 26 kommuner har 21 allmännyttiga bostadsföretag. Täby, Vaxholm, Nacka, Danderyd och Salem kan inte erbjuda unga, skilda och flyktingar en snabb bostadslösning i kommunal regi. Deras kommunmedlemmar förvägras rätten att äga bostäder gemensamt i offentlig regi. Dessa kommuner vill också säkerställa att mer problematiska kommunmedlemmar genom just avsaknad av kommunala bostäder lättare ska kunna exporteras till andra, mer generösa kommuner. Om kommunalskatten ska kunna hållas låg gäller det att göra sig av med oönskade kommunmedlemmar. Detta är den verkligheten som statsrådet har att försöka hantera.

Strax före midsommar beslutade Ekerö kommun att utan folkomröstning också sälja sin allmännytta. Utanför Stockholms län sålde även Åtvidabergs kommun i våras sin allmännytta. Nedskalningen av allmännyttan pågår på bred front.

Genom vilka initiativ vill statsrådet stimulera kommunerna till att behålla allmännyttiga bostadsföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-01 Besvarad: 2008-07-03 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-03)