försäkringskassornas ekonomiska situation

Skriftlig fråga 1999/2000:1382 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Frebran, Rose-Marie (kd)

den 31 augusti

Fråga 1999/2000:1382

av Rose-Marie Frebran (kd) till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas ekonomiska situation

Försäkringskassorna har haft en mycket pressad arbetssituation under flera år. Kraftiga nedskärningar och ökande antal sjukfall har lett till väsentligt ökad arbetsbörda.

Försäkringskassorna deltar också i ett omfattande utvecklingsarbete och stora investeringar ska göras. Allt detta ska finansieras utan extra resurser. Lån får upptas i riksgälden och finansieras genom ordinarie anslag. På sikt kan detta inte klaras utan minskad personal.

Örebrokassan har försökt planera långsiktigt för att kunna upprätthålla god kvalitet och stå för en god personalpolitik. Genom en mycket försiktig ekonomisk politik har kassan lyckats få ett överskott för år 1999. Detta behövs i kassans fortsatta verksamhet. Enligt preliminärt ställningstagande tvingas kassan återlämna över 6 miljoner kronor.

Konsekvenserna skulle innebära uppsägningar och förtida pensioneringar inom en snar framtid. Signalverkan skulle också vara mycket negativ.

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att ge försäkringskassorna det stöd dessa behöver, för att klara sitt omfattande utvecklings- och omställningsarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-31 Besvarad: 2000-09-13 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-13)