Försäkringskassans utbetalningar till LSS-företag

Skriftlig fråga 2016/17:1641 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Jag har under våren besökt flera välfärdsföretag i Gävleborg – många fantastiska företag som gör en stor insats för att vara med och bidra till att Sverige och Gävleborg ska ha en hög kvalitet inom välfärden. Tyvärr känner sig många företag motarbetade av såväl regeringen som enskilda kommuner.

Regeringen har inte höjt timersättningen tillräckligt för insatser inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), utan kostnads- och löneökningarna har varit väsentligt större än ersättningen till den som utför personlig assistans. Som om inte det vore nog har också regeringen ändrat utbetalningsvillkoren från förskott till efterskott. Om staten betalade ut ersättningen i tid via Försäkringskassan vore det ett mindre problem, men även här har tyvärr Försäkringskassan bristfälliga rutiner. Trots att företagen skickar in sina räkningar i tid är det vanligt att Försäkringskassan inte betalar ut ersättningen i tid, med svåra likviditetsproblem för vissa företag som följd. Näringsministern har kritiserat storföretag för långa betaltider, vilka påverkar småföretag negativt, och det minsta man då kan förvänta sig är att staten betalar räkningar skyndsamt.

Försäkringskassan följer inte heller avräkningsperioderna som besluten kan gälla och nekar då ersättningar till LSS-företaget trots att assistansen redan har utförts och det finns en personlig assistent som ska ha lön för det utförda arbetet.

Försäkringskassans beslut kan också vara i direkt strid med de arbetstidsregler som finns gällande dygnsvila som en arbetsgivare har att följa. En uppgiven kvinnlig småföretagare ställde helt enkelt frågan till mig: ”Vill regeringen inte ha privata välfärdsföretag i Sverige, och varför gör de allt för att jävlas med oss?”

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

Vad har ministern för rutiner för att granska att Försäkringskassan betalar ut ersättning till LSS-företag i tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-20 Överlämnad: 2017-06-21 Anmäld: 2017-06-26 Sista svarsdatum: 2017-06-28 Svarsdatum: 2017-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga