Försäkringskassans uppdrag för jämställt uttag av föräldraförsäkringen

Skriftlig fråga 2011/12:583 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 14 maj

Fråga

2011/12:583 Försäkringskassans uppdrag för jämställt uttag av föräldraförsäkringen

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Vid en debatt i kammaren tog jag upp att jämställdhetsmålet i föräldraförsäkringen smygavskaffats i årets regleringsbrev till Försäkringskassan.

Under debatten återkom Folkpartiets Tina Acketoft och sade: ”Vi har nu fått en bekräftelse från det departement som berörs om att det i Försäkringskassans regleringsbrev för 2012 finns en förstärkt skrivning – dessutom om Försäkringskassans viktiga arbete med att driva på för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Så i alla fall den kampen har liberalerna vunnit tillbaka.”

Men i regleringsbrevet för 2012 står: ”Föräldrar ska genom Försäkringskassans information få goda förutsättningar att välja hur man vill fördela föräldrapenningsdagarna mellan sig”. Försäkringskassans möjligheter att bedriva påverkansarbete för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen nämns inte.

Min fråga till ministern blir därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Försäkringskassan ska få ett förtydligat uppdrag att driva på för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-14 Anmäld: 2012-05-21 Besvarad: 2012-05-29 Svar anmält: 2012-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-29)