försäkringskassans rehabiliteringsarbete

Skriftlig fråga 2001/02:1592 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 4 september

Fråga 2001/02:1592

av Kerstin-Maria Stalin (mp) till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassans rehabiliteringsarbete

Hösten 1997 fastställdes den vision som är grunden för socialförsäkringsadministrationens långsiktiga handlande VISION 2005.

Försäkringskassorna har länge varit i behov av olika tekniska stöd för sina nära 50 olika ärendeslag. De såg därför med tillförsikt fram mot VISION 2005 @ alltså inte endast för pensionssystemets skull.

Det som med tiden blivit mer och mer bekymmersamt är följderna av sättet att finansiera det nya datorstödet. Försäkringskassorna fick nämligen ta lån och har måst betala tillbaka på de lånen, med indragningar av personal till följd. Detta innan de haft någon som helst nytta av det nya systemet.

Det sägs nu att ÄHS (ärendehanteringssystemet) rullar i gång. Men ÄHS är inget stöd för försäkringskassorna, endast ett annat sätt att hantera dokument, dvs. digitalt i stället för i pappersjournaler.

Min fråga till statsrådet är nu:

Hur ska försäkringskassornas arbetsprocess Samordning av åtgärder mot ohälsa (rehabilitering) återupprättas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-09-04 Besvarad: 2002-09-17 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-17)