försäkringskassans rehabiliteringsansvar

Skriftlig fråga 2003/04:768 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)

den 13 februari

Fråga 2003/04:768

av Ann-Marie Fagerström (s) till statsrådet Berit Andnor om försäkringskassans rehabiliteringsansvar

Alltfler får sin sjukpenning indragen då den förtroendeläkare som försäkringskassan anlitat inte godkänner det läkarintyg som den behandlande läkaren skrivit ut.

Det är också vanligt att sjukpenningen dras in utan att någon rehabiliteringsplan eller några andra åtgärder satts in för att utbilda den sjukskrivne. Det vore i stället samhällsekonomiskt riktigt att utbilda de som är sjuka så att de åter blir anställningsbara på arbetsmarknaden. Möjligheten att arbeta deltid i stället för att vara sjukskriven eller arbetslös på heltid är av stor betydelse för den enskilde. Det är viktigt både för den psykiska hälsan och för att man ska slippa hamna i en svår ekonomisk situation. Det är orimligt att den enskilde ska fråntas sin ekonomiska möjlighet till försörjning och utsättas för den förnedring som det innebär att få sjukpenningen indragen.

Försäkringskassan vältrar över de sjuka till arbetslöshetskassan och gör sig fri från sitt rehabiliteringsansvar genom att kalla den försäkrade för arbetslös. Försäkringskassan är skyldig att rehabilitera den sjuke, så att han eller hon har möjligheter att få ett arbete som går att utföra efter sin egen förmåga.

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att försäkringskassan tar sitt ansvar för de försäkrade och ser till att de blir färdigrehabiliterade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-13 Anmäld: 2004-02-17 Besvarad: 2004-02-18 Svar anmält: 2004-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-18)