Försäkringskassans handläggningstider

Skriftlig fråga 2007/08:1540 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 13 augusti

Fråga

2007/08:1540 Försäkringskassans handläggningstider

av Magdalena Andersson (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

De onormalt långa handläggningstider som gäller vid Försäkringskassans utbetalningar har fått till följd att många människor blivit stående med obetalade hyror eller andra utgifter man inte klarar. Pengarna har helt enkelt inte kommit när man förväntat sig dem.

Många människor i Sverige har inte så mycket som en extra månadslön på banken för att möta eventuella oförutsedda händelser. De är därför extremt beroende av att allt fungerar så som det är tänkt, med löneutbetalningar, med pensioner och med utbetalning av föräldrapenning.

Försäkringskassan håller nu på med en stor omorganisation och förnyelse. Enligt den egna hemsidan är syftet med förändringen att förbättra servicen till kunderna, göra det lättare att komma fram på telefon och att förbättra självbetjäningstjänsterna. Omorganisationen pågår under hela 2008 enligt samma hemsida.

Telefonbeskedet Du har plats 224 i kön måste ändras. Försäkringskassans mål om bättre service är därför synnerligen välkommet. Dock finns en oro för att de långa handläggningstiderna inte kommer att kortas.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta i syfte att sporra Försäkringskassans ledning att vidta åtgärder för att korta sina handläggnings- och telefonväntetider.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-13 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-26 Svar anmält: 2008-08-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-26)