försäkringskassans handläggningstider

Skriftlig fråga 2003/04:650 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)

den 29 januari

Fråga 2003/04:650

av Per-Olof Svensson (s) till statsrådet Berit Andnor om försäkringskassans handläggningstider

Enligt uppgift förekommer det att personer som är sjukskrivna eller föräldralediga får vänta länge på sina ersättningar. Det förekommer att handläggningstiden före en första utbetalning kan vara 60 dagar. Framför allt för ensamstående föräldrar men även för föräldrar med låga inkomster medför detta att de hamnar i en ohållbar ekonomisk situation. En situation med obetalda hyror och andra ekonomiska svårigheter kan lätt uppstå.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förhindra att personer hamnar i ekonomiska svårigheter på grund av för långa handläggningstider hos försäkringskassan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-01-29 Anmäld: 2004-01-29 Besvarad: 2004-02-04 Svar anmält: 2004-02-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-04)