Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS-stöd

Skriftlig fråga 2016/17:1914 av Andreas Carlson (KD)

Andreas Carlson (KD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den 8 september läser jag om Niclas, 28 år, i Jönköpings-Posten. Niclas har autism, självskadebeteende, aggressionsutbrott och svårbehandlad epilepsi. Han får mängder med anfall varje dag. Han har haft assistans dygnet runt i över tio års tid. Men från att ha haft assistans dygnet runt, varav fem timmar om dagen med två personer, har Försäkringskassan gjort en ny bedömning. Nu ska han klara sig med 2,5 timmar. I veckan.

Niclas anhöriga säger att Försäkringskassans beslut är en dödsdom. Hans historia är bara en av många. I en ständig kostnadsjakt har regeringen drivit Försäkringskassans biståndsbedömningar att bli allt hårdare.

Det blir alltmer uppenbart att lagens intention inte längre upprätthålls. Det krävs en lagändring som återupprättar LSS som den frihetsreform den en gång var för personer med funktionsnedsättning.

Mina fråga till statsrådet Åsa Regnér är:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att återupprätta LSS och ge funktionsnedsatta det stöd de behöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga