Försäkringskassan och valutakurser

Skriftlig fråga 2008/09:692 av Ertsborn, Jan (fp)

Ertsborn, Jan (fp)

den 4 mars

Fråga

2008/09:692 Försäkringskassan och valutakurser

av Jan Ertsborn (fp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Det förekommer inte så sällan att enskilda personer betalar sina sjukvårdskostnader i utlandet och sedermera får sina utlägg reglerade av Försäkringskassan. Eftersom den enskildes betalning i utlandet alltid sker i utländsk valuta uppstår med automatik frågan om till vilken kurs som den enskilde ska få betalt för sina utlägg. Rimligt vore väl att tänka sig ett system som gör valutaförändringarna så neutrala som möjligt. Eller varför inte helt enkelt ett system där den enskilde ersätts efter samma kurs som den enskilde fått betala? Det senaste halvåret har valutaförändringarna visserligen varit ovanligt stora men frågan är ju med dagens teknik inte särskilt besvärlig.

Försäkringskassan tillämpar en synnerligen förenklad metod, som i dagsläget innebär att valutaförändringarna belastar den enskilde. För perioden den 1 januari till den 31 mars innevarande år har Försäkringskassan bestämt att kursen på euro ska vara 9:85 kronor, vilket som bekant är avsevärt lägre än rådande valutakurs (över 11 kronor).

Ett system där Försäkringskassan och även andra statliga myndigheter vare sig tjänar eller förlorar på kursförändringar motsvarar säkert vad medborgarna tycker.

Jag vill därför fråga socialförsäkringsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att enskilda medborgare varken ska tjäna eller förlora på valutakursförändringar när utlägg ersätts av Försäkringskassan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-04 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-11 Svar anmält: 2009-03-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-11)