försäkringskassan i Västra Götaland

Skriftlig fråga 2004/05:1370 av Sjösten, Ulf (m)

Sjösten, Ulf (m)

den 7 april

Fråga 2004/05:1370

av Ulf Sjösten (m) till socialminister Berit Andnor om Försäkringskassan i Västra Götaland

Inför bildandet av Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen redogjordes i proposition 1996/97:108 för lokalisering av regional offentlig förvaltning. Av denna framgår att Försäkringskassans ledningsfunktion ska lokaliseras till Borås och att länsverksamhet också ska förläggas till Lidköping.

Uppgifter tyder nu på att en process inletts som innebär en successiv flyttning av länskontoret till Göteborg, vilket innebär att tjänster flyttas från Borås.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att Försäkringskassans ledningsfunktion, enligt fattade politiska beslut, även i fortsättningen ska vara lokaliserad till Borås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-07 Anmäld: 2005-04-07 Besvarad: 2005-04-13 Svar anmält: 2005-04-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-13)