Försäkringskassan Dalarna

Skriftlig fråga 2005/06:1643 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)

den 18 maj

Fråga 2005/06:1643 av Rolf Gunnarsson (m) till socialminister Berit Andnor (s)

Försäkringskassan Dalarna

Många försäkringskassor har fått många klagomål på grund av långa handläggningstider i olika ärenden. Försäkringskassan Dalarna har varit i blåsväder många gånger just på grund av långa handläggningstider.

Nu har kassan JO-anmälts och kanske är det förståeligt då man läser att JO-anmälan gäller ett ärende där man väntat på svar och beslut i elva månader.

Det är ett ärende där en kvinna i Rättvik i Dalarna fått vänta i sju månader för att få ett besked eller beslut om så kallad aktivitetsersättning. Ska det verkligen behöva vara så här? Ska en myndighet verkligen ha denna usla servicenivå?

Avser statsrådet att agera så att förändringar sker av servicenivån så att handläggningstiderna blir rimliga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)