Förrehabilitering vid folkhögskolor

Skriftlig fråga 2011/12:590 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 23 maj

Fråga

2011/12:590 Förrehabilitering vid folkhögskolor

av Gunvor G Ericson (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

På ett antal folkhögskolor runt om i Sverige bedrivs förrehabilitering (FR) utifrån de metoder som strategiskt används vid folkhögskolor för att långtidssjukskrivna och individer som aldrig kommit in på arbetsmarknaden ska få en chans till egen försörjning. De har hittills finansierats via ESF-rådet och i ett fall av ett samordningsförbund.

Förrehabiliteringsprojektet på tio skolor har utvärderats av professor Alf Bergroth och professor Jan Ekholm vid Karolinska institutet och visar på goda resultat för en grupp som stått mycket långt från arbetsmarknaden. 53 procent av deltagarna var i aktiva åtgärder efter FR, 65 procent av deltagarna bedömdes av Försäkringskassan ha haft nytta av FR med avseende på att de kommit närmare arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen kan köpa tjänster för att stötta människor att komma in på arbetsmarknaden och det kan göras på olika sätt. Men en osäkerhet finns när det gäller FR-tjänster från folkhögskolor. I lagen om offentlig upphandling medges att man kan göra direktupphandling om beloppsgränsen är under 284 000 kronor (gällande 2012), eller om det finns synnerliga skäl.

Min fråga till arbetsmarknadsministern blir därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Arbetsförmedlingen ska kunna direktupphandla förrehabilitering från folkhögskolorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-23 Anmäld: 2012-05-23 Besvarad: 2012-05-30 Svar anmält: 2012-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-30)