Förordning som hindrar samverkan kring arbetslösa

Skriftlig fråga 2008/09:747 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 17 mars

Fråga

2008/09:747 Förordning som hindrar samverkan kring arbetslösa

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den 1 januari 2008 trädde en ny lag i kraft som syftar till att ge kommuner möjligheter att, vid behov och efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna insatser för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Genom förordningen reglerades dock Arbetsförmedlingens möjligheter att ingå överenskommelse med kommuner om anordnande av arbetsmarknadspolitiska program i de fall detta inte kan ske genom ett upphandlingsförfarande. Som förordningen blev utformad innebar den i praktiken att många framgångsrika samarbeten runt om i landet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i syfte att öka sysselsättningen inte längre är möjliga. Detta påtalade jag för arbetsmarknadsministern i en debatt den 1 april samma år. Då meddelade Sven Otto Littorin: För att undanröja alla tvivel är vi beredda att titta över förordningen för att se till att det som jag tror att vi är överens om görs tydligt, nämligen att kommunernas viktiga roll inte förhindras i arbetet. Samma löfte gav han hela Kommunsverige i samband med förra årets arbetsmarknadsdagar.

Den 9 mars 2009 besökte jag Sundsvall. Det är en kommun som tidigare samverkat med Arbetsförmedlingen framgångsrikt för att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Trots att kommunen avsätter miljonbelopp omöjliggör förordningen fortfarande samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Därför vill jag fråga ministern:

När kommer den förordningsförändring arbetsmarknadsministern utlovade för snart ett år sedan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-03-17 Anmäld: 2009-03-17 Besvarad: 2009-03-25 Svar anmält: 2009-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-25)