Förnyelse av fiskeavtalet mellan EU och Marocko

Skriftlig fråga 2010/11:300 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 14 februari

Fråga

2010/11:300 Förnyelse av fiskeavtalet mellan EU och Marocko

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den 27 februari löper fiskeavtalet mellan EU och Marocko ut. Enligt uppgifter förväntas EU-kommissionen att föreslå en ettårig förlängning av fiskeavtalet med Marocko där ockuperade Västsaharas vatten ingår. EU:s fiskeavtal har kritiserats skarpt för att bryta mot internationell rätt.

I oktober rapporterade Europaportalen om att kommissionär Damanaki ville se resultat på hur fiskeavtalet kommit lokalbefolkningen, däribland västsaharierna, till del innan beslut fattades om förlängning.

Just nu när medborgare i Nordafrika kräver sin rätt till självbestämmande finns det möjligheter för EU att påverka utvecklingen och stödja lokalbefolkningen i deras demokratiska strävanden. Det skulle vara extremt olyckligt att förlänga avtalet vid den här tidpunkten i historien.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta så att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte förlängs ytterligare ett år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-14 Anmäld: 2011-02-15 Besvarad: 2011-02-23 Svar anmält: 2011-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-23)