Förnyande av fiskerätter

Skriftlig fråga 2019/20:117 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

För en tid sedan uppmärksammade radioprogrammet Kaliber (den 16 september 2019) att svenska yrkesfiskare i flera fall hade uppgett fel sammansättning av hur mycket sill respektive skarpsill de hade fångat. Med tanke på att det är många länder som bedriver fiske i Östersjön finns det sannolikt en risk för att det är fler som inte respekterar de tilldelade fångstkvoterna.
Fusk ska naturligtvis beivras. Men de felaktiga rapporteringarna påverkar också de grunddata som forskare sedan drar slutsatser ifrån. Detta är slutsatser som ligger till grund för de rekommendationer som sedan ges till politiken, vilket i sin tur får effekt på fiskebeståndet. Just nu diskuteras förnyande av de fiskerätter (ITQ) som delades ut för tio år sedan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Anser statsrådet att det är rimligt att fiskerätter ska förnyas just nu med tanke på det oklara kunskapsläge som råder om det faktiska fiskebeståndet i Östersjön, och vad anser statsrådet om att göra ett tillfälligt uppehåll med förnyandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-17
Svar på skriftlig fråga