Förnyad handlingsplan för 1325

Skriftlig fråga 2011/12:161 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 21 november

Fråga

2011/12:161 Förnyad handlingsplan för 1325

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Regeringens handlingsplan för 2009–2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet behöver uppdateras. Detta för att tydliggöra vikten av att förverkliga resolution 1325 genom sina myndigheter och säkerställa att alla myndigheter, i sitt fredsbevarande arbete i utlandsmissioner, tillgodoser kvinnors rätt till inflytande i fredsprocessen. Men det krävs mätbara mål, tydliga tids- och budgetramar samt en tidtabell för uppföljning av delmålen i den svenska handlingsplanen för resolution 1325, liksom ett systematiskt och transparent övervakningssystem med indikatorer och en rapporteringsmekanism om insatser med regelbunden skriftlig rapportering. En handlingsplan ska kunna gå att utvärdera. En förnyad handlingsplan bör tas fram och i bred samverkan med riksdagen, myndigheter och experter samt det civila samhället

Avser statsrådet Gunilla Carlsson att ta några initiativ för en förnyad handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-21 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-12-05 Svar anmält: 2011-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-05)