Fornfynd från hela Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:836 av Nilsson, Ulf (fp)

Nilsson, Ulf (fp)

den 8 mars

Fråga

2006/07:836 Fornfynd från hela Sverige

av Ulf Nilsson (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Skåne är rikt på intressanta fornfynd och till exempel fornfynden i Uppåkra är i omfattning och betydelse fullt jämförbara med fynden i Birka. Tyvärr finns i dag inte något väl fungerande system för ansvar för och finansiering av arbetet med att insamla och förvara fornfynd i södra Sverige. Huvudansvaret åligger av hävd Lunds universitets historiska museum, som huvudsakligen finansieras av Lunds universitet. I andra delar av Sverige sker fyndomhändertagande av Historiska museet i Stockholm eller av länsmuseer, som får bidrag från Kulturdepartementet. Min uppfattning är att Kulturdepartementet borde ta ett helhetsansvar för viktig kulturhistorisk verksamhet, oavsett vilka olika huvudmän som museerna av historiska skäl kan ha. I november 2006 ställde jag därför i en interpellation en fråga till kulturministern om hon var beredd att utöka ansvaret från Kulturdepartementets sida för att skånska fornfynd ska kunna omhändertas på ett tillfredsställande sätt. I den följande interpellationsdebatten, den 24 november 2006, informerade kulturministern om att representanter för museet skulle besöka departementet och lämna information samt att den nye museikoordinatorn kanske skulle pröva frågan om delat ansvar och huvudmannaskap för museets verksamhet.

Nuvarande lokaler är fulla och resurser i form av tjänster för konservering, systematisering med mera är minimala. Eftersom det uppenbarligen finns ett verkligt hot om att insamlandet av fornfynd kan komma att upphöra eller kraftigt minska i framtiden vill jag ännu en gång aktualisera frågan.

Avser kulturministern att vidta några åtgärder med anledning av den information hon fått om bristande finansiering för omhändertagande av arkeologiska fynd i Skåne?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-08 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)