Förnedring av kvinnor, rasism och kultur

Skriftlig fråga 2011/12:581 av Green, Monica (S)

Green, Monica (S)

den 11 maj

Fråga

2011/12:581 Förnedring av kvinnor, rasism och kultur

av Monica Green (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Statsrådet har ansvaret för åtgärder som kan motverka kvinnoförnedring. Rasismen och främlingsfientligheten har alltid varit patriarkal. Övergrepp, förnedring och exploatering av de främmandes kvinnor intar en central roll i rasisters och främlingsfientligas handlingsplaner. Genom inte minst sexuella övergrepp på de främmandes hustrur, döttrar och mödrar manifesteras förnedring och förakt. I krig och inbördeskrig präglade av rasism och främlingsfientlighet är sexuellt våld mot kvinnor ett tydligt inslag.

Kulturens frihet och yttrandefriheten, som också innebär rätten att i kultur gestalta vad man vill utan censur, är givetvis central i en demokrati. Oavsett detta är det stötande när denna används för att uttrycka rasistiska och kvinnofientliga värderingar. I det aktuella fallet kan man också undra över konstnärens kvinnosyn, varför gestaltade han inte en manskropp i stället och lät kulturministern skära av en penis?

Händelserna på Moderna museet är en skandal och har skämt ut Sverige i världen. Kulturministern borde inte ha deltagit. Tvivel kring hur vi egentligen ser på rasism och främlingsfientlighet sprids. Har Sverigedemokraternas inträde i riksdagen gett en signal om att det numera är mer legitimt att skämta och leka med rasistiska och främlingsfientliga uttryck?

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att se till att kvinnoförnedring och rasism motverkas i offentliga sammanhang där statsmakten är inblandad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-05-11 Anmäld: 2012-05-21 Besvarad: 2012-05-22 Svar anmält: 2012-05-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-22)