Förmögenhetsskatten

Skriftlig fråga 2005/06:1645 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 18 maj

Fråga 2005/06:1645 av Åsa Torstensson (c) till finansminister Pär Nuder (s)

Förmögenhetsskatten

Precis som när det gäller arbetsinkomster har Sverige en internationellt sett hög beskattning på kapital. Numera är vi också ett av få länder som fortfarande tar ut en löpande skatt på det kapital som enskilda privatpersoner lyckats arbeta ihop.

För att en skatt ska vara allmänt accepterad bör skatten inte vara möjlig att planera bort och ej heller skada ekonomin alltför mycket. Förmögenhetsskatten är genom sina många undantag delvis godtycklig. Dessutom har skatten lett till att stora mängder kapital har lämnat landet och framför allt svenska småföretagare har drabbats hårt av den riskkapitalflykt som blivit följden.

Kapitalmarknadernas internationalisering har gjort det enkelt för förmögna personer att flytta kapitalet till länder med lägre beskattning. Flera hundra miljarder kronor har på detta sätt flytt landet, pengar som skulle kunna göra stor nytta om de investerats i svenska företag och affärsidéer på hemmaplan. Förmögenhetsskatten är alltså en oerhört skadlig och kontraproduktiv skatt.

Därför undrar jag:

Vilka åtgärder kommer finansministern att vidta för att ta bort den oerhört skadliga och kontraproduktiva förmögenhetsskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)