Förmögenhetskontroll genom hembesök

Skriftlig fråga 2007/08:1143 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 23 april

Fråga

2007/08:1143 Förmögenhetskontroll genom hembesök

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har avskaffat förmögenhetsskatten och dessutom bestämt att ingen ska behöva tala om för Skatteverket hur stor förmögenhet man har, detta trots att Försäkringskassan, socialtjänsten och andra myndigheter behöver veta om sökande av olika stöd eller bidrag har en förmögenhet, som i så fall skulle påverka stödets eller bidragets storlek. Det handlar om bostadsbidrag, bostadstillägg för pensionärer, äldreförsörjningsstöd med mera.

I en rapport till regeringen föreslår Försäkringskassan att de som söker stöd eller bidrag ska redogöra för sin förmögenhet i ansökan och att kassan ska göra stickprov för att kontrollera med banker och Värdepapperscentralen att uppgifterna stämmer.

Det tycker däremot inte Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT). Enligt tidningen Riksdag & Departement skriver delegationen följande: Att förmögenhetskontrollen bara skulle bestå av stickprov förefaller orimligt när ersättningen ska baseras på förmögenhetsuppgifter. Delegationen tycker också att Försäkringskassan ska göra hembesök för att kontrollera att den sökande inte har exklusiva saker hemma.

Jag tycker att det verkar mycket enklare och att det skulle innebära mindre administration om Skatteverket fortsatte att ta in uppgifter om förmögenhet på tidigare sätt, även om förmögenhetsskatten är slopad.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med anledning av FUT-delegationens uppfattning om hembesök för att leta efter och värdera konst, juveler, bilar och båtar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-23 Anmäld: 2008-04-23 Besvarad: 2008-04-30 Svar anmält: 2008-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-30)