Formerna kring Bo Bylunds avgång

Skriftlig fråga 2007/08:1108 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 17 april

Fråga

2007/08:1108 Formerna kring Bo Bylunds avgång

av Peter Hultqvist (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt uppgifter i tidningen Aftonbladet den 13 april 2008 så hade regeringen och ministern redan när förre generaldirektören för Arbetsförmedlingen Bo Bylund fick förnyat förordnande i december förra året bestämt att han skulle få avgå. Att han då fick förnyat förordnande på tre år berodde, enligt tidningen, på att man när den nya myndigheten startade skulle Bylund hållas på gott humör.

Nu har Sven Otto Littorin under spektakulära former och utan en hållbar motivering tvingat Bylund att lämna sin post. Ärendet är KU-anmält mot bakgrund av att regeringsbeslut saknades när ministern agerade. Aftonbladets uppgifter ger, om de stämmer, en dimension av cyniskt och beräknande maktspel i samband med förordnande av statliga chefer.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bekräfta eller dementera uppgifterna i Aftonbladet den 13 april 2008 angående händelseförloppet när Bo Bylund avvecklades som generaldirektör för Arbetsförmedlingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-17 Anmäld: 2008-04-17 Besvarad: 2008-04-22 Svar anmält: 2008-04-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-22)