Förmånsvärdet på bilar med alkolås

Skriftlig fråga 2007/08:1539 av Berliner, Agneta (fp)

Berliner, Agneta (fp)

den 13 augusti

Fråga

2007/08:1539 Förmånsvärdet på bilar med alkolås

av Agneta Berliner (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Varje dag kör uppskattningsvis 16 000 personer onyktra i Sverige. Varje år dör också ca 150 personer i alkoholrelaterade olyckor. Mer är 2 000 personer skadas svårt i trafiken i olyckor som har samband med alkohol. Utöver de mänskliga tragedierna innebär alkohol i samband med bilkörning också en kostnad för samhället på flera miljarder kronor årligen.

Allt måste därför göras för att minska antalet personer som framför bil eller något annat fordon rattfulla. Det är viktigt att åtgärder som vidtas för att förhindra rattonykterhet premieras. Att införa alkolås i allt fler bilar är därför en åtgärd som borde uppmuntras. Mot den bakgrunden är det märkligt att alkolås höjer bilens värde och räknas in i förmånsvärdet när det gäller tjänstebilar. I stället för att premiera insättning av alkolås bestraffas det.

I början av 2007 beslutade skatteutskottet att stödja en motion från min partikollega Anita Brodén och mig om att alkolås i bilar inte bör höja förmånsvärdet. Riksdagen biföll i mars 2007 med acklamation skatteutskottets beslut. Sedan dess har frågan beretts av Regeringskansliet.

Jag vill därför fråga finansminister Anders Borg:

När avser ministern att ta initiativ till att verkställa riksdagens beslut om att alkolås i bilar inte bör höja förmånsvärdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-13 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-27 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-27)