Förmånsbilsregler och klimat

Skriftlig fråga 2006/07:683 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 21 februari

Fråga

2006/07:683 Förmånsbilsregler och klimat

av Karin Svensson Smith (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I förra veckan presenterade EU-kommissionen sitt förslag om bindande krav för personbilarnas energieffektivitet. Förslaget innebär att bilar som säljs inom EU ska ha ett genomsnittligt utsläpp på högst 130 gram koldioxid per kilometer år 2012.

Den svenska bilparken är den mest bränsletörstiga inom hela EU. Genomsnittsutsläppet för en svenskregistrerad bil år 2005 var 199 gram koldioxid per kilometer, medan det genomsnittliga utsläppet inom EU var 164 gram samma år. Det beror i hög grad på att det i Sverige rullar många stora Volvo- och Saabbilar. Klimatfrågan, stigande drivmedelspriser och de nya EU-kraven kommer att förändra alla biltillverkares modellutbud. Det nuvarande svenska systemet med förmånsbilar måste därigenom ses över. I praktiken har ju förmånssystemet haft som syfte att stödja Volvos och Saabs modeller. I praktiken har detta varit en björntjänst eftersom det försenat den anpassning till framtida internationella krav på låg bränsleförbrukning som alla fordonstillverkare måste anpassa sig till om de ska överleva i konkurrensen biltillverkarna emellan. Med de nya EU-kraven kommer det inte att kunna säljas så många av dessa tunga och törstiga modeller, oavsett förmånssystemets utformning.

Vad ämnar ministern göra för att ett framtida svenskt förmånssystem ska anpassas till EU-kraven och gynna snåla framtidsbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)