Förmånsbeskattning av elcyklar

Skriftlig fråga 2017/18:747 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Från den 1 februari 2018 kan privatpersoner ansöka om elfordonspremie hos Naturvårdsverket. Det är en väldigt välkommen satsning från regeringen som ger fler personer runt om i landet möjlighet att köpa exempelvis en elcykel.

För många kan elcykeln ersätta resor med bil och kollektivtrafik. Satsningen på elfordonspremien är ytterligare ett steg i omställningen till ett klimatvänligare samhälle. Tillsammans med regeringens övriga satsningar för en ökad cykling, såsom cykelstrategin och stadsmiljöavtalen, ger det oss mycket goda möjligheter att öka cyklandet, som under de senaste åren tyvärr har minskat i alla åldersgrupper förutom bland personer över 65 år.

Många arbetsgivare ser nu över möjligheten att erbjuda sina anställda att leasa elcyklar. Detta är något som vi ser som väldigt positivt och som något som bidrar till en bättre folkhälsa.

I samband med leasing genom arbetsgivaren kommer den anställde att behöva betala skatt för förmånen. Det är många som har reagerat på Skatteverkets beräkning av förmånsvärdet. Enligt Skatteverkets bedömning ska även batteriet räknas in i förmånsbeskattningen, vilket är helt naturligt. Batteriet är den kanske enskilt dyraste komponenten på en elcykel, och det har en kortare livslängd är cykeln i övrigt. Dock räknar Skatteverket med att ett batteri endast håller i två år, något som av många anses vara en alldeles för kort tid. Bedömningen att batteriet endast håller i två år får till följd att avskrivningstakten blir väldigt snabb, vilket leder till en hög förmånsbeskattning. Detta kan i sin tur leda till att färre väljer elcykeln framför till exempel bilen.

I dag har ca 40 kommuner och regioner träffat avtal om förmånscyklar för anställda inom deras verksamheter.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är följande:

 

Har finansministern och regeringen några planer på att se över hur elcyklar förmånsbeskattas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-08 Anmäld: 2018-02-09 Sista svarsdatum: 2018-02-21 Svarsdatum: 2018-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga