Förlustavdrag vid handel med skulder

Skriftlig fråga 2012/13:485 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 2 maj

Fråga

2012/13:485 Förlustavdrag vid handel med skulder

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Medier har uppmärksammat att det i spåren av sms-låneföretagens vidlyftiga kreditgivning också har uppstått en skuldhandelsindustri. Enligt kronofogden finns det flera företag som är aktiva på den marknaden. Bland dessa finns det börsnoterade Intrum Justitia samt företagen Avida Finans och Collector Credit. Skulderna kan stiga i värde med räntor på 30–40 procent årligen. Att handla med olyckliga människors skulder kan vara en mycket lönsam affär. I en del fall spelar det mindre roll om långivarna får tillbaka det utlånade kapitalet eller inte. De kan göra vinst i alla fall, tack vare de höga räntor som är förknippade med skulden.

Handeln med skuldstockar kan vara ett skäl till att snabblåneföretag bryr sig mindre om att kontrollera kundernas betalningsförmåga, något som man måste göra enligt god kreditgivningssed. Konsumentverket har varnat 15 företag. Unga personer med små belopp och färska skulder är det som uppköparna betalar mest för. Då är chansen störst att de ska få betalt för sin fordran. Någon gång kommer den unge att få ett jobb. I väntan på detta lagrar man skulderna, som växer snabbt och som kan förfölja en person långt upp i åldrarna.

Utgivarna av lånet kan efter försäljning av skulden också göra förlustavdrag som ger reducerad skatt.

Avser finansministern att ta något initiativ mot att förlustavdrag utnyttjas av den oetiska skuldhandeln, som ytterst har sin grund i att krediter medvetet beviljats människor utan betalningsförmåga?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Besvarad: 2013-05-13 Svar anmält: 2013-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-13)