Förlängt SRGS-mandat

Skriftlig fråga 2011/12:156 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 21 november

Fråga

2011/12:156 Förlängt SRSG-mandat

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Det var en framgång för FN, engagerade politiker och kvinnorörelsen när Margot Wallström 2010 tillträdde uppdraget som FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter, SRSG. Wallströms uppdrag utgår från FN:s säkerhetsråds resolution 1820, som i sin tur bygger vidare på säkerhetsrådsresolution 1325 från år 2000. Att upprätta ett övervaknings- och rapporteringssystem ingår i uppdraget, liksom ett kartläggningsarbete som ska leda till att man kan följa utvecklingen och vidta ytterligare åtgärder. Ett nätverk av genusrådgivare ska skapas i FN:s samtliga fredsbevarande operationer. Wallström ska efter sitt tvååriga uppdrag återkomma med förslag till FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon. Jag vill understryka sambanden mellan en aktiv politik på såväl den internationella, europeiska som nationella nivån i dessa frågor. Jag välkomnar det hittills breda stödet för SRSG, men det är nu hög tid att efterfråga regeringens aktiva stöd för ett fortsatt tidsbestämt mandat för SRSG. Mandatet kan även utvecklas utifrån vunna erfarenheter.

Avser biståndsminister Gunilla Carlsson att ta några initiativ för ett förlängt mandat för FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter, SRSG?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-21 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-12-05 Svar anmält: 2011-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-05)