Förintelsen

Skriftlig fråga 2007/08:1602 av Högman, Berit (s)

Högman, Berit (s)

den 1 september

Fråga

2007/08:1602 Förintelsen

av Berit Högman (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Svenska lärare har dåliga kunskaper om Förintelsen. Det visar en undersökning som myndigheten Forum för levande historia har gjort och som de presenterade i förra veckan. Av de 5 081 lärarna som svarade på enkätundersökningen var det endast 2 som svarade rätt på samtliga kunskapsfrågor. Samtidigt visar rapporten att de lärare som undervisar om Förintelsen upplever att elevernas vilja att lära om Förintelsen är hög. Nästan 90 procent av respondenterna anser att elevernas motivation ligger mellan nivåerna medelstark och hög.

Av enkätundersökningen framgick också att många lärare saknar nödvändiga kunskaper för att på ett bra sätt kunna förmedla kunskaper till sina elever om en av den moderna historiens viktigaste händelser. Drygt 40 procent av lärarna påstår att de inte fått någon undervisning om Förintelsen under sin grundutbildning, medan knappt 5 procent säger sig ha haft mer än tio timmars undervisning. En slutsats är därmed att lärarutbildningen inte på ett tillfredsställande sätt har försett de blivande lärarna med kunskaper som är nödvändiga för att förmedla lärdomar om Förintelsen.

Brottförebyggande centrum, BFC, i Värmland har mångårig erfarenhet av att ordna utbildning och studieresor i ämnet. De kan med fördel vara en aktör i en utbildningssatsning.

Avser ministern att verka för att statliga medel investeras för att öka lärarnas kunskaper om Förintelsen och dess bakomliggande orsaker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-01 Anmäld: 2008-09-02 Besvarad: 2008-09-15 Svar anmält: 2008-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-15)