Förhör av barn utan vårdnadshavares tillstånd

Skriftlig fråga 2019/20:184 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt. Trots detta blir många barn utsatta för hot, våld och sexuella övergrepp. Tyvärr är det inte ovanligt att barn som utsätts för våld blir det av sin egen vårdnadshavare inom hemmets slutna vrå.

Polisen saknar i dag möjlighet att fullt ut utreda fall då barn blivit utsatta för brott där barnets, ena eller båda, vårdnadshavare är den brottsmisstänkte.

Om ett barn blivit utsatt för brott och det är en eller båda vårdnadshavarna som är brottsmisstänkta kan inte polisen förhöra eventuella syskon som vittnen utan att båda vårdnadshavare först godkänner detta. I praktiken innebär detta att brottsmisstänkta vårdnadshavare kan försvåra utredningen och hindra att vittnesmål läggs till utredningen. Det kan inte anses rimligt och speglar varken barn- eller brottsofferperspektivet. 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern att ta initiativ till att se över lagstiftningen i syfte att möjliggöra för polisen att förhöra syskon till brottsutsatta barn utan att en brottsmisstänkt vårdnadshavare ska kunna stoppa detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga