Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien

Skriftlig fråga 2019/20:139 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Turkiet har gått in militärt i norra och nordöstra Syrien, enligt uppgift med syftet att där etablera en zon dit i huvudsak arabiska flyktingar som nu befinner sig i Turkiet skulle kunna föras. Området domineras i dag av kurder, och risken är överhängande att dessa undanträngs om den turkiska zonen etableras.

Kurderna gjorde en avgörande insats i bekämpandet av IS, såväl i Syrien som i Irak. Vi minns alla kurdernas försvar av Kobane och deras avgörande insatser i återerövringen av de IS-dominerade territorierna i Irak och Syrien. Utan kurdernas insatser är det troligt att övergreppen mot olika nationella och religiösa minoriteter och de resulterande flyktingströmmarna skulle ha fortsatt mycket länge.

Det skulle allvarligt skada förtroendet i regionen för Sverige och EU, för att inte tala om förtroendet för USA, om kurdernas sak nu skulle offras för andra målsättningar.

Om Turkiet etablerar en zon i norra Syrien är risken överhängande att den inom kort åter kommer att domineras av islamistiska rörelser och att förföljelserna mot oliktänkande tar ny fart. Kurdernas insatser kommer då att ha varit förgäves.

Kurderna förtjänar vår tacksamhet och vårt stöd. Sverige bör med olika metoder och i olika forum skyndsamt agera mot Turkiets planer för ett etablerande av en turkisk zon i norra Syrien mot kurdernas vilja. 

Min fråga till utrikesminister Ann Linde är därför:

 

Vilka sanktioner gentemot Turkiet anser ministern att Sverige bör deklarera sig berett att verka för i händelse av negativa konsekvenser för nationella och religiösa minoriteter i norra Syrien genom Turkiets förskyllan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga