förhållanden för ensamma flyktingbarn

Skriftlig fråga 2002/03:141 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 15 november

Fråga 2002/03:141

av Eva Arvidsson (s) till statsrådet Jan O Karlsson om förhållanden för ensamma flyktingbarn

De senaste dagarna har vi kunnat läsa flera artiklar i tidningarna om situationen för flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige.

Förra året kom enligt uppgift 461 ensamma flyktingbarn till Sverige och hittills i år har 57 barn avvikit och endast 9 av dem har kommit tillbaka. Det finns barn som försvunnit från flyktingförläggningar och som inte har anmälts försvunna hos polisen. Dessa barn reduceras till en byråkratisk kod vars befintlighet avgör om barnet existerar eller ej.

I dag finns ingen som har ansvar för tillsynen och det finns inga skrivna direktiv för hur Migrationsverket ska agera när barn försvinner.

Det finns ett förslag från Migrationsverket och Socialstyrelsen om att ett antal kommuner ska åta sig att bygga upp ett kvalificerat mottagande av ensamma flyktingbarn i små boendeenheter och familjehem och att socialtjänsten ska utreda varje barns behov och familjehem. Precis som man gör med svenska barn utan föräldrar. Men det kommer att ta tid att bygga upp den föreslagna verksamheten och det behövs insatser redan nu.

Min fråga till ministern:

Vilka åtgärder tänker ministern att vidta för att skapa förhållanden för de ensamma flyktingbarnen som lever upp till FN:s konvention om barnens rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2002-11-15 Anmäld: 2002-11-19 Besvarad: 2002-11-21 Svar anmält: 2002-11-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-20)