Förföljelsen av kristna i Turkiet

Skriftlig fråga 2019/20:741 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Tre syrianer – munken för det syrisk-ortodoxa klostret Mor Yakup, Sefer Bileçen, samt Yosef Yara och Musa Taştekin – har arresterats av polisen i staden Mardin i området Nusaybin i Turkiet. De arresterades den 9 januari och anklagas för samröre med den kurdiska beväpnade gruppen PKK.

Sedan den väpnade konflikten startade mellan PKK och turkiska staten år 1984 har den drabbat de kristna invånarna i sydöstra Turkiet hårt. De syrianer som bor i sydöstra Turkiet, där majoritetsbefolkningen i dag är kurder, har blivit klämda av den väpnade konflikten. Konflikten är en del av orsaken till att många syrianer emigrerat och flytt området för att finna trygghet och säkerhet i EU-länder och andra länder. Bristen på respekt för mänskliga fri- och rättigheter och intoleransen mot kristendom, med diskriminering, förföljelse och konfiskering av syriansk egendom, har gjort livet svårt för de få syrianer som bor kvar i hemlandet. För att dessa människor ska kunna leva kvar i området bör den turkiska staten ta sitt ansvar och skydda kristna invånare från utpressning, hot och våld från lokalbefolkningen och inte minst från beväpnade PKK-anhängare som gör intrång i kloster och kyrkor.

De få syrianer som lever kvar i området känner sig ständigt hotade av den spända atmosfären. Kyrkor och kloster som i dag tas om hand av enstaka munkar eller präster utsätts för utpressning och hot av beväpnade PKK-anhängare som gör intrång. Detta utsätter kyrkor och kloster för stor risk att drabbas av repressalier från staten. Dessa präster och munkar kan sedan godtyckligt anklagas för samröre med terrorverksamhet. Kyrkans tillhörande markegendom, såsom åkrar, vinodlingar och träd, har dessutom bränts ned med motiveringen att det görs av säkerhetsskäl.

Syrianer är en fredlig minoritet i landet, och de förväntar sig att staten garanterar deras säkerhet och trygghet samt skyddar deras religiösa byggnader från kurdiska rebeller. Turkiet måste nu ta större ansvar och skydda kloster, kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader.

Turkiska statens godtyckliga anklagelser mot kristna företrädare måste dessutom upphöra. De munkar och andra syrianer som sitter godtyckligt frihetsberövade i Turkiet måste friges.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

På vilket sätt kommer ministern att bilateralt och via EU verka för frisläppandet av godtyckligt arresterade och oskyldiga som sitter frihetsberövade i Turkiet?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-01-14 Överlämnad: 2020-01-15 Återtagen: 2020-01-16 Anmäld: 2020-01-16 Sista svarsdatum: 2020-01-22