Förföljelse av bahaier i Iran

Skriftlig fråga 2019/20:75 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Först och främst: Stort grattis till den nya utrikesministern till uppdraget! Den tidigare utrikesministern har vid flera tillfällen lyft de brott som den största minoriteten i Iran, bahaier, utsätts för i möten med företrädare för Iran. Nyligen kom det en FN-rapport om bahaiernas situation. Den visar att bahaier utstår de mest flagranta formerna av förföljelse.

I sin rapport till FN:s generalförsamling beskriver Javaid Rehman, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, huvuddragen i de brott mot mänskliga rättigheter som riktas mot etniska och religiösa minoriteter. I rapporten läggs också ett antal rekommendationer fram till de iranska myndigheterna.

Rapporten lyfter situationen för bahaierna i Iran, landets största icke-muslimska minoritet, som har utstått "de mest flagranta formerna av förtryck, förföljelse och trakasserande" under de 40 senaste åren. Räder, arresteringar och häktningar eller fängslanden är konstanta hot och fortsätter huvudsakligen att känneteckna landets förföljelse av bahaier.

Avsaknaden av ett konstitutionellt och juridiskt erkännande av icke erkända minoriteter medför att deras anhängare nekas grundläggande mänskliga rättigheter. Eftersom de faller utanför landets juridiska ramar blir icke erkända religiösa minoriteter, såsom bahaier, kristna konvertiter och sufier, måltavlor för diskriminerande lagstiftning och praxis.

Rapporten uppmanar iranska myndigheter att ändra samtliga paragrafer i den islamska strafflagen som diskriminerar på basen av religion eller tro. Vidare bör iranska myndigheter försäkra att alla religiösa minoriteter erkänns och att de kan åtnjuta rätten till religions- och övertygelsefrihet.

Min fråga till utrikesminister Ann Linde är därför:

 

Hur kan ministern tänka sig sig att agera med anledning av FN-rapporten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-02 Anmäld: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga