Författningsskydd för invandrare

Skriftlig fråga 2005/06:2096 av Höij, Helena (kd)

Höij, Helena (kd)

den 1 september

Fråga 2005/06:2096 av tredje vice talman Helena Höij (kd) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Författningsskydd för invandrare

Sverige har under många år tagit emot människor som förföljs i sina hemländer. Ofta är det religiösa minoriteter, som exempelvis kopterna, en kristen minoritetsgrupp i Egypten. I andra fall kan det röra sig om oppositionella, till exempel iranier och tidigare irakier.

Bland annat arbetar många kopter för mänskliga rättigheter i hemlandet. Några av dessa har uttryckt oro för att resa till hemlandet och anser sig också förföljda från hemlandet.

Inte sällan fortsätter engagemanget i Sverige. Tyvärr är det så att också förföljelse och trakasserier kan följa med till Sverige.

Ett annat tydligt exempel på att personer från andra länder som bor i Sverige har försökt hindras att utöva sina rättigheter var under det irakiska valet då en vallokal i Stockholm utsattes för ett brandattentat.

Säpo ska garantera alla medborgares fri- och rättigheter genom att upprätthålla författningsskyddet. Författningsskyddet kostar möjligen inte lika mycket som personskyddet men jag noterar ändå att endast stöd till andra polismyndigheter får mindre anslag inom organisationen.

Alla människor som bor i Sverige ska kunna känna sig trygga och veta att de skyddas från trakasserier och fortsatt förföljelse från myndigheter eller andra grupper i sina hemländer.

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att författningsskyddet verkligen omfattar alla Sveriges invånare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-01 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-15)