författningskrock

Skriftlig fråga 1997/98:668 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:668 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om författningskrock

I samband med att bestämmelsen om preskriptionstiden fördes över till 1980 års utlänningslag sägs i propositionen som ligger till grund för lagen att det inte bör vara uteslutet om utlänningen gömt sig att på nytt ta upp frågan om utlänningens avlägsnande ur landet och meddela ett nytt utvisningsbeslut.

I "Förordning om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden" (SFS 1998:117) säger regeringen: "Uppehållstillstånd skall inte beviljas om den huvudsakliga anledningen till att avvisnings- eller utvisningsbeslutet inte gått att verkställa är att utlänningen hållit sig undan eller på annat sätt medverkat till att beslutet inte kunnat verkställas."

Det förefaller som om förordningen skärper utlänningslagens bestämmelse om möjligheten för en gömd kosovoalban att få sin sak prövad, genom att förordningen använder det absoluta "skall inte beviljas" mot utlänningslagens "bör inte vara uteslutet."

Min fråga till statsrådet är:

Har regeringen för avsikt att vidta några åtgärder för att förordning SFS 1998:117 skall vara i överensstämmelse med utlänningslagen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-22 Anmäld: 1998-04-27 Besvarad: 1998-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga