företagsnedläggning i Sjuhärad

Skriftlig fråga 2000/01:1637 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 30 augusti

Fråga 2000/01:1637

av Berndt Ekholm (s) till näringsminister Björn Rosengren om företagsnedläggning i Sjuhärad

Sjuhäradsbygden har återigen drabbats av en större företagsnedläggning. Denna gång är det anrika Borås Wäfveri, som lägger ned sitt väveri i Skene, trots att det är ett av Europas modernaste med jämförelsevis hyfsad lönsamhet. Över 100 jobb går förlorade i det lilla samhället med sina 6 000@7 000 invånare. Produktionen flyttas till Estland där löneläget är betydligt lägre.

Tekokommunen Mark har snart ingen textil produktion kvar med denna utveckling. Hitintills har flera tusen tekojobb gått förlorade. Mark är en del av Sjuhärad, vars industriproduktion, inklusive teko, starkt åderlåtits genom åren. Under denna tid har inte statsmakterna visat samma intresse för Sjuhäradsbygdens problem som för många andra regioner i Sverige, som drabbats på liknande sätt.

För att komma till rätta med den situation som nu blir aktuell behövs många olika aktörers insatser och olika typer av åtgärder med effekter såväl på kort som lång sikt. Ersättningsjobb naturligtvis, men också en förbättrad infrastruktur i Skene såväl som i Sjuhärad i övrigt.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder ministern är beredd att vidta för att möta de negativa konsekvenserna som följd av bl.a. nedläggningen av väveriet i Skene.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarad: 2001-09-11 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-11)