Företagsklimat

Skriftlig fråga 2011/12:186 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 28 november

Fråga

2011/12:186 Företagsklimat

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jönköpings läns företagare, såväl inom tjänste- som industrisektorn, är de i Sverige som ser mest pessimistiskt på framtiden. Konjunkturen har dämpats sedan i våras och förväntningarna inför kommande period tyder på en kraftig avmattning enligt organisationen Företagarna och Swedbank. Vi behöver en näringspolitik som ser framtiden i industrin. Att små företag kan växa till nya mellan- eller storföretag får heller inte ses som ett problem.

Vi ser fler varsel, människor får lämna jobb med följd av en ökning av arbetslösheten. När färre får jobb ökar kommunens försörjningsstöd. Problemet med att arbetssökande inte har efterfrågad kompetens kvarstår. Hela 36 procent av småföretagen i Jönköpings län har tvingats tacka nej till order på grund av brist på personal. Tjänstesektorn ligger under riksnivån medan det motsatta gäller för industrisektorn. Men båda sektorerna spår en kraftig avmattning under kommande år. Att både industrin och tjänstesektorn i Jönköpings län har avsevärt lägre förväntningar inför kommande år jämfört med riket som helhet måste tas på allvar. I det som kallas självfixarindex, arbetslösa eller de som riskerar att bli arbetslösa som startar eget, ligger Jönköpings län som traditionellt är en småföretagarbygd sist i landet. Samtidigt är nyföretagande och växande företag avgörande för att skapa fler arbetstillfällen.

Avser näringsministern att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som kommit fram om den oroande utvecklingen för Jönköpings län när det gäller företagande i tjänste- och industrisektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-28 Anmäld: 2011-11-29 Besvarad: 2011-12-07 Svar anmält: 2011-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-07)