Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Skriftlig fråga 2018/19:713 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) presenterade nyligen en rapport i vilken man framhåller det akuta behovet av specialistutbildad kompetens inom företagshälsovården. Man pekar på att det finns ett stort behov av utbildningar för samtliga yrkeskategorier inom företagshälsovården och på akuta behov av utbildningar för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare och drar slutsatsen att när det gäller företagsläkare är myndighetens sammanfattande analys att nuvarande situation för utbildning av företagsläkare är ohållbar utan någon omedelbar lösning i sikte.

Detta är inte någon ny fråga för regeringen eller arbetsmarknadsministern. Problemet med företagshälsovårdens kompetensförsörjning har lyfts fram i rapporter och utredningar i över tio år. För ett och ett halvt år sedan besvarade statsrådet en interpellation från riksdagsledamoten Lotta Finstorp i detta ärende. Vid det tillfället hänvisade statsrådet till att den då tilltänkta Myndigheten för arbetsmiljökunskap skulle ansvara för att lösa problemet, så som Arbetslivsinstitutet tidigare hade fungerat. 

Nu står det dock klart att även om Mynak kan belysa problemet så har de inte ansvar för att lösa detsamma.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilken instans anser ministern bär ansvaret för företagshälsovårdens kompetensförsörjning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-03 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga