Företagshälsovården

Skriftlig fråga 2020/21:2396 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

”Företagshälsovården har en viktig roll vid rehabilitering och arbetsanpassning vid återgång i arbetet efter sjukskrivning”, konstateras i regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025.

Vidare skrivs det i strategin att ”företagshälsovården och dess roll i arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och stärkas” och att ”det är angeläget att företagshälsovården används i större utsträckning i det förebyggande arbetsmiljöarbetet”.

Det fastslås också att ”företagshälsovården kan bidra i arbetet med att skapa friska arbetsplatser men det förutsätter en företagshälsovård med god kompetensförsörjning, hög kvalitet och ett ändamålsenligt regelverk”. 

Den krisartade utbildningssituationen för företagsläkare har varit politiskt känd under många år då den, i motsats till övrig läkarutbildning, saknar såväl huvudman som finansiär. 2020 gav Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Efter ett års utredning presenterade Mynak nyligen sin rapport. De ställer sig positiva till ”ett antal kurser av varierande längd och omfattning”, ”ett lämpligt utbud av fördjupande kurser” och ”ett eller flera nationella nätverk”. Men rapporten förbiser knäckfrågan, nämligen hur utbildningen för specialisttjänstgöringen i arbetsmedicin ska finansieras och organiseras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka initiativ har ministern tagit för att tillgodose regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 om att företagshälsovården är en viktig resurs, och vilken offentlig instans kommer att ansvara för att företagshälsovården har tillgång till den kompetensförsörjning som krävs för att nå förväntad kvalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-31 Överlämnad: 2021-03-31 Anmäld: 2021-04-06 Sista svarsdatum: 2021-04-07 Svarsdatum: 2021-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga