Företags tricksande med ROT-avdraget

Skriftlig fråga 2012/13:633 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 1 juli

Fråga

2012/13:633 Företags tricksande med ROT-avdraget

av Agneta Gille (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I Expressen den 28 juni 2013 beskrivs hur företag tricksar med ROT-avdraget – ökar arbetskostnaden och sänker materialkostnaden – vilket gör att skattebetalarna via Skatteverket pumpar in miljonbelopp. Det är helt enkelt ett jättelikt vinstpåslag som görs. Företag A levererar en vara för 12 000 kronor till företag B som i sin tur debiterar kunden 60 000 kronor för samma vara. Skatteverket säger i artikeln att detta förfarande sannolikt är helt lagligt i dag. Lagstiftningen är uppenbart inte utformad för att hantera denna situation. Skatteverkets expert säger man kan uttrycka det så faktiskt att vinstkostnadspålägget inte är utrett.

Avser finansministern att vidta åtgärder avseende tillämpningen av ROT-avdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-07-01 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)