Företagens ansvar för andra sjuklöneveckan

Skriftlig fråga 2013/14:499 av Eneroth, Tomas (S)

Eneroth, Tomas (S)

den 14 mars

Fråga

2013/14:499 Företagens ansvar för andra sjuklöneveckan

av Tomas Eneroth (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Många företag har efterfrågat förslag som innebär sänkta sjuklönekostnader, och inte minst förslaget att ta bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan har setts som ett mycket önskvärt förslag. Det skulle innebära ökad möjlighet för företagen att anställa personer med tidigare sjukhistorik, men också en mindre kostnad för företagen när medarbetare blir sjukskrivna. I riksdagen finns sedan flera år tillbaka förslag om att ta bort företagens ansvar för andra sjuklöneveckan, men de har hittills röstats ned av regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna. Regeringens näringsminister Annie Lööf har vid ett flertal tillfällen hävdat att det är en angelägen reform, men några förslag i denna riktning har trots det inte kommit från regeringen.  Regeringens hela uppfattning i frågan måste därför anses oklar.

Min fråga till statsrådet är därför:

Avser statsrådet och regeringen att lägga fram förslag om att ta bort företagens ansvar för andra sjuklöneveckan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-14 Anmäld: 2014-03-14 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)