Företag som fortsatt att verka i Sudan

Skriftlig fråga 2006/07:783 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 2 mars

Fråga

2006/07:783 Företag som fortsatt att verka i Sudan

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I en interpellationsdebatt med utrikesminister Carl Bildt ställde jag flera frågor om hans syn på Lundin Petroleums engagemang i Sudan. Jag fick inget svar.

Lundin Petroleum ingår i ett konsortium som heter Block 5 B tillsammans med Sudapet, sudanesiska statens bolag. Sudanesiska staten har avsevärda inkomster från olja. Därmed finns också kopplingar mellan oljeinkomster och finansiering av landets armé och paramilitära styrkor.

ABB och Siemens har bland annat efter krav på internationella sanktioner mot företag verksamma i Sudan tillfälligtvis avvecklat sin verksamhet. Lundin Petroleum finns kvar.

Min fråga till utrikesministern är:

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag om utrikesministern avser att verka för att åtgärder vidtas mot de internationella företag som fortsätter sitt engagemang i Sudan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-02 Anmäld: 2007-03-02 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)