Förenkling vid köp av hushållstjänster

Skriftlig fråga 2007/08:728 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 7 februari

Fråga

2007/08:728 Förenkling vid köp av hushållstjänster

av Magdalena Andersson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Förra året infördes ett skatteavdrag för hushållstjänster, en mycket efterlängtad reform som ger människor ökad frihet och större möjligheter att kombinera aktivt yrkesliv med ett bra och fungerande familjeliv.

Nu visar en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Almega att hushållstjänsterna blivit en riktig succé för svensk tillväxt. Nästan 100 000 svenskar köpte tjänster förra hösten, vilket motsvarar 3 600 vita heltidsarbeten. 180 000 personer uppger att de är säkra på att de kommer att köpa hushållstjänster nästa år och tillsammans med dem som uppger att de kan tänka sig att göra det, blir det totalt 450 000 personer. Det skulle motsvara 16 000 nya jobb under 2008.

Enligt de tillfrågade är den främsta orsaken till att avstå från köp av tjänster att man själv tvingas ligga ute med pengar till dess att skattereduktionen återbetalas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg följande:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att försäkra sig om att skattereduktionen för hushållstjänster inom en snar framtid utformas så att kunden betalar nettokostnaden från början?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)