Förenkling av fiskeriregler

Skriftlig fråga 2006/07:605 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 7 februari

Fråga

2006/07:605 Förenkling av fiskeriregler

av Peter Jeppsson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Fiskerinäringen i Sverige består inte bara av själva yrkesfiskarna. Packning, frakt, fiskproduktberedning, turism samt butiksverksamhet utgör sammantaget en större del av näringen än själva fisket. Men industrins framtid är osäker, bland annat på grund av politiska beslut. Regelverket som omgärdar fisket är oerhört krångligt, vilket gör att många potentiella yrkesfiskare, framför allt ungdomar, väljer bort en framtid inom yrket. Ett exempel på en omständlig regel är fiskestoppsregeln som i dag är 143 dagar i östra delen av Östersjön, vilket ger 222 dagar att bedriva fiske. Regeln är rimlig och nödvändig, men behöver bli mer flexibel. Skulle hårt väder utgöra, säg 60 dagar av de resterande 222 dagarna, betyder det att fiskaren mister drygt 200 dagar av fiskemöjligheter på ett år. Sådana scenarier kan lätt åtgärdas genom att låta de dagar en båt tvingas vara inne i hamn tillgodoräknas till fiskestoppsdagarna. Frågan bör behandlas i EU.

Ett annat problem för yrkesfiskarna i Sverige är tvånget att lossa fångst i speciella landningshamnar som ofta inte är fiskarens hemmahamn. Detta beror bland annat på att fiskerimyndigheten har beslutat om bestämmelser utifrån sin verksamhet och inte tagit hänsyn till att fisket ska fungera. Fiskarna tvingas därmed spendera både tid, pengar och arbetsenergi på att åka till de speciella landningshamnarna. För att säkra yrkets beständighet i Sverige skulle åtgärder behöva vidtas för att göra regelverk och regler enklare och flexiblare. När regeringens 35-miljarderssatsning på landsbygdsstöd planeras är det av yttersta vikt att den svenska fiskenäringen inte glöms bort.

Jag vill mot bakgrund av det ovanstående fråga jordbruksminister Eskil Erlandsson vilka åtgärder han ämnar vidta för att säkra yrkesfiskets beständighet och regelförenkling.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-02-07 Anmäld: 2007-02-13 Besvarad: 2007-02-14 Svar anmält: 2007-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-14)