Förenkling av betalning för hushållsnära tjänster

Skriftlig fråga 2007/08:572 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 9 januari

Fråga

2007/08:572 Förenkling av betalning för hushållsnära tjänster

av Lars Hjälmered (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Införandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster var en välkommen reform. Med reformen följer möjlighet för skapandet av många nya företag och arbetstillfällen samt en möjlighet för fler att få en välkommen hjälp i hemmet för att få ihop vardagspusslet.

Dock kan tillvägagångssättet för att få del av skattereduktionen te sig något krångligt i dag. Du kan visserligen jämka beloppet men du måste redovisa kvitton innan den 31 januari följande år. Detta förfarande bör kunna förenklas. En förenkling skulle förhoppningsvis ytterligare öppna upp marknaden för hushållsnära tjänster.

I Frankrike använder de en modell med checkar där du på ett enkelt sätt kan lösa in dessa mot de tjänster du önskar. Checksystemet innebär att du redan när du köper checkarna får skattereduktionen. Således blir det enklare för såväl konsument som administration. Checksystemet borde vara en modell, säkerligen tillsammans med andra, att snegla på för att förenkla förfarandet.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förenkla betalningsförfarandet för hushållsnära tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-09 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)