Förenklad momshantering

Skriftlig fråga 2008/09:685 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 27 februari

Fråga

2008/09:685 Förenklad momshantering

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Varor som importeras från länder utanför EU deklareras normalt i en tulldeklaration och importmoms betalas till Tullverket. Ett importerande företag får därefter, när Tullverket utfärdat tullräkning, göra avdrag för importmomsen i skattedeklarationen som lämnas till Skatteverket. Företaget i fråga får därmed ligga ute med moms innan pengarna återbetalas från Skatteverket.

Ett alternativ vore att införa förvärvsmoms, det vill säga att det importerande företaget redovisar importen som utgående moms och redovisar avdragsgill ingående importmoms i samma skattedeklaration. Det skulle innebära en förenkling av momshanteringen och dessutom inte påverka företagets likviditet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att förenkla momshanteringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-27 Anmäld: 2009-02-27 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)