Föreningsrätten och det ideella arbetet

Skriftlig fråga 2012/13:462 av Johnsson, Peter (S)

Johnsson, Peter (S)

den 24 april

Fråga

2012/13:462 Föreningsrätten och det ideella arbetet

av Peter Johnsson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Det är med oro som Riksidrottsförbundet, via sin ordförande, i tidningen Riksdag & Departement vänder sig till kultur- och idrottsministern med frågor om skillnaden mellan företagande och ideell verksamhet. Nyligen gav Marknadsdomstolen med Konkurrensverkets goda minne en man rätt när han både ville vara funktionär i Bilsportförbundet och driva eget företag som konkurrerar verksamhetsmässigt med samma förbund.

Farhågan som väcks är ju att fler idrottsorganisationer kan hamna i samma klämma om det visar sig att domen blir prejudicerande. Ska ideell verksamhet, som ofta handlar om att få in pengar till föreningen på olika sätt, betraktas som företagande och kunna konkurrensutsättas hur som helst? Mannen i fråga uppträder ju illojalt mot sitt eget förbund, och hade han betett sig så i en situation mellan två företag eller mellan företag och offentlig verksamhet hade han med all säkerhet inte kommit undan med det.

Hela den svenska föreningsmodellen, som bygger på demokrati och ideellt arbete, är då hotad. Frågan måste ställas. Ska föreningsrätten, som är grundlagsskyddad, begränsas mer och mer av annan marknadsanpassad lagstiftning?

Vad avser kultur- och idrottsministern att göra för att skydda föreningsrätten och det ideella arbetet?

  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-24 Anmäld: 2013-04-24 Besvarad: 2013-05-02 Svar anmält: 2013-05-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-02)