Föreningen Ship to Gaza

Skriftlig fråga 2009/10:824 av Pettersson i Umeå, Helén (s)

Pettersson i Umeå, Helén (s)

den 21 maj

Fråga

2009/10:824 Föreningen Ship to Gaza

av Helén Pettersson i Umeå (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

En och en halv miljon palestinier lever isolerade på Gazaremsan i ren misär. Det saknas livsmedel, mediciner och andra förnödenheter liksom byggnadsmaterial för att kunna reparera bostäder, skolor och andra byggnader som förstördes i bombningarna i kriget julen 2008.

För att göra något åt situationen planerar Ship to Gaza att sjövägen ta sig till Gaza med mediciner, avsaltningsanläggningar, cement med mera för att hjälpa de nödställda. Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende, ideell förening som verkar för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Nu hotar Israels regering att stoppa Ship to Gaza och vid behov använda militära medel till det.

Avser utrikesministern att vidta några åtgärder för att skydda detta humanitära initiativ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-05-25 Svar anmält: 2010-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-25)