Förekomst av dold sponsring i SVT

Skriftlig fråga 2007/08:588 av Johansson, Mats (m)

Johansson, Mats (m)

den 14 januari

Fråga

2007/08:588 Förekomst av dold sponsring i SVT

av Mats Johansson (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Uppgifter i massmedierna om förekomsten av dold sponsring i Sveriges Televisions program väcker frågan om hur SVT följer gällande sändningstillstånd och lag. Enligt radio- och TV-lagen (6 kap. 4 §) får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen.

Ett aktuellt fall gäller public service-såpan Stjärnorna på slottet där olika bilmodeller av märket Mercedes exponeras på det sätt som är vanligt i kommersiella kanaler när produktplacering förekommer som finansieringsform. Det produktionsbolag som SVT anlitar uppges inte ha hyrt dessa bilar till marknadspris utan bilarna har utan kostnad ställts till förfogande av tillverkaren som därigenom fått attraktiv reklamtid i public service. Detta förfarande förefaller inte förenligt med SVT:s uppdrag och tillstånd.

Vilka initiativ avser kulturminister att ta beträffande avtalet och sändningstillståndet så att liknande händelser inte sker?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-01-14 Anmäld: 2008-01-15 Svar anmält: 2008-01-23 Besvarad: 2008-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-23)