Förebyggande av skolbränder

Skriftlig fråga 2007/08:1295 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni

Fråga

2007/08:1295 Förebyggande av skolbränder

av Gunnar Sandberg (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta innebär betydande kostnader för kommuner och för det övriga samhället. Utöver förstörda lokaler innebär det också praktiska problem i det dagliga skolarbetet.

Det är viktigt att få stopp på skolbränderna. Skolan har ett särskilt ansvar för att förebygga dessa bränder då de inblandade fortfarande är i skolålder. Det handlar om information om konsekvenserna för skolan, eleverna och inte minst för den enskilde. Det handlar också om ändrade attityder samt ingripande av skolpersonal och andra vuxna.

Framför allt handlar det om att man på ett tidigt stadium upptäcker en elev som klottrar, krossar glas eller ägnar sig någon annan form av skadegörelse. Erfarenheterna från bland annat Göteborg visar att om man inte tar sådana signaler på allvar kan konsekvenserna bli förödande. Där har skolans aktiva agerande vänt på den dystra utvecklingen.

Att anlägga skolor i brand är ett brott som innebär stora kostnader för samhället och äventyrar människors liv. Då förövarna dessutom oftast är unga, är det särskilt angeläget att agera för att sätta stopp för fortsatt brottslig verksamhet.

Min fråga till utbildningsministern är:

Avser utbildningsministern att vidta åtgärder för att skolorna ska engagera sig i förebyggande av skolbränder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-04 Anmäld: 2008-06-04 Besvarad: 2008-06-10 Svar anmält: 2008-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-10)